Umsókn um leyfi til notkunar öflugs leysis eða IPL-tækis 

(Sjá nánar reglugerð nr. 171/2021.)

Samkvæmt 2. grein gjaldskrár Geislavarna ríkisins, skulu Geislavarnir ríkisins innheimta gjald vegna mats á umsóknum um leyfi til notkunar leysa og leysibenda. Gjaldið greiðist inn á bankareikning stofnunarinnar nr. 0303-26-9118, kt. 540286-1169. Athugið að ekki verður lagt mat á umsókn fyrr en gjald hefur borist inn á bankareikning stofnunarinnar.

 • Um eiganda / umsækjanda

  Sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 171/2021 um innflutning og notkun leysa, leysibenda og IPL-tækja. Eigandi ber ábyrgð á því að notkun öflugs leysis eða leysibendis, sem og IPL-tækis hvað geisla­varnir varðar sé í samræmi við lög um geisla­varnir og reglugerðir settar samkvæmt þeim. Eigandi skal sjá til þess að nauðsynlegur öryggisbúnaður sé fyrir hendi og að hann sé notaður í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. Eigandi skal sjá til þess að fyrir hendi séu skriflegar verklagsreglur um alla notkun. Eigandi skal sjá til þess að viðhald tækis og öryggisbúnaðar sé í samræmi við leiðbeiningar fram­leiðanda.
 • (ef annar en eigandi)
 • (ef annar en eigandi)
 • Um leysinn eða IPL-tækið

 • (Laser Class)
 • Sé hreyfing notuð til þess að halda geislun innan settra marka skal gera grein fyrir þeim öryggisbúnaði sem á að grípa inn í ef hreyfingin bregst, til dæmis vegna bilunar í hreyfibúnaði.
 • Umsjónarmaður með notkun

  Áður en veitt er leyfi til notkunar skv. 8. gr. skal umsækjandi láta útbúa skriflegar öryggisreglur. Einnig skal hann skipa umsjónarmann með búnaðinum og verður skipan hans að hljóta samþykki Geislavarna ríkisins.
 • Sbr. 9. gr. reglugerðar nr. 171/2021 um innflutning og notkun leysa, leysibenda og IPL-tækja. Leyfishafi skal hafa fullnægjandi þekkingu á þeim búnaði sem um er að ræða hverju sinni og þeim öryggisráðstöfunum sem nauðsynlegar eru til þess að tryggja öryggi starfsmanna og áhorfenda, sbr. staðal IEC/TR 60825; Safety of laser products - Part 8: Guidelines for the safe use of laser beams on humans. Leyfishafi ber ábyrgð á því að öllum öryggisreglum, er lúta að notkun búnaðarins, sé fylgt.
 • Teikning þarf að sýna svæðið þar sem staðsetning leysis og allra hluta sem geta haft áhrif á stefnu geislans, t.d. við endurkast, koma fram.
  Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.
 • Valfrjáls viðhengi

 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.