Fréttir 2016-11-04T07:23:35+00:00

Leysibendar eru ekki leikföng!

Vegna slyss sem varð við notkun leysigeisla, þar sem ungur drengur varð fyrir alvarlegum augnskaða vilja Geislavarnir ríkisins árétta að leysibendar eru ekki leikföng og skora á foreldra og aðra aðstandendur um að koma í veg fyrir að börn leiki sé með þá. Leysibendar geta valdið alvarlegum augnskaða á örstund sé geislanum beint að auga eins og dæmin sanna.

11.12.2017|

Notkun ljósabekkja breytist lítið milli ára

Capacent-Gallup hefur fylgst með ljósabekkjanotkun á Íslandi með árlegum könnunum fyrir hönd samstarfshóps Geislavarna, Embættis Landlæknis, húðlækna og Krabbameinsfélagsins frá árinu 2004. Á þessu tímabili hefur dregið mjög verulega úr notkun ljósabekkja. Árið 2004 höfðu um 30%  fullorðinna notað ljósabekki í einhverjum mæli síðustu 12 mánuði en frá árinu 2013 hefur þessi tala verið um 11%. Kannanirnar sýna einnig að ljósabekkjanotkun ungmenna, 12–24 ára, hefur minnkað töluvert undanfarin ár. Árið 2004 höfðu um 38% aðspurðra notað ljósabekki í einhverjum mæli síðustu 12 mánuði en sá hópur var kominn niður í 21% árið 2016.

05.12.2017|

Uppruni Ru-106 í andrúmslofti enn óþekktur

Eins og greint hefur verið frá hefur snefill af geislavirka efninu rúþen-106 (Ru-106) mælst í andrúmslofti víðsvegar um Evrópu á síðustu vikum, og raunar víðar. Ekki hefur reynst unnt að rekja efnið til ákveðinnar uppsprettu, þrátt fyrir viðleitni Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar (IAEA) og einstakra aðildarríkja hennar. Hvergi hefur þótt ástæða til að grípa til varúðarráðstafana vegna þessa, enda áætlað geislaálag á almenning mjög langt undir þeim mörkum sem miðað er við. Efnið hefur ekki mælst á Íslandi.

26.10.2017|

Námskeið á vegum GR í nóvember

Í nóvember verða tvö námskeið á vegum Geislavarna fyrir ábyrgðarmenn geislatækja og tæknimenn sem annast uppsetningar og viðgerðir á geislatækjum. Skráning og nánari upplýsingar eru á vef Geislavarna: https://gr.is/namskeid/

10.10.2017|

Snefill af Ru-106 finnst í andrúmslofti í Evrópu

Undanfarna daga hefur orðið vart við geislavirka efnið Ru-106 í andrúmslofti á nokkrum stöðum í Evrópu. Það hefur mælst á meginlandinu, en einnig hefur mælst vottur af því í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi og er um að ræða lítið magn sem hvorki hefur áhrif á heilsu fólks né umhverfi. Sem stendur er ekkert vitað um uppsprettu efnisins en sérfræðingar vinna að því að komast að því hver hún er. Hægt er að útiloka atvik á borð við kjarnorkuslys eða kjarnorkutilraun, en slíkir atburðir leiða jafnan til losunar á fleiri geislavirkum efnum samtímis. Rúþen-106 er m.a. notað við meðferð krabbameina. Geislavarnir ríkisins starfrækja mælistöð sem myndi auðveldlega greina þetta efni ef það bærist til Íslands, jafnvel þótt í hverfandi magni væri. Ekkert hefur komið fram sem bendir til að óvenjulegar kjarntegundir hafi borist til landsins undanfarið. Sérfræðingar Geislavarna munu halda áfram að fylgjast með fregnum af mælingum í Evrópu og birta frekari upplýsingar eftir því sem þær berast.

04.10.2017|