Geislavarnir ríkisins óska eftir að ráða sérfræðing til starfa við stofnunina, (sjá auglýsingu á Starfatorgi). Um er að ræða fjölbreytt starf sem felur einkum í sér verkefni vegna læknisfræðilegrar notkunar jónandi geislunar. Starfið getur einnig að hluta falið í sér vinnu við aðra verkefnaflokka stofnunarinnar, eftir áhuga og þekkingu starfsmanns.

Helstu verkefni:

 • Mat á geislaálagi
 • Geislamælingar og úrvinnsla
 • Eftirlit og leyfisveitingar
 • Fræðsla og leiðbeiningar
 • Rannsóknir og þróun
 • Prófanir og kvarðanir

Hæfnikröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi hjá Geislavörnum er nauðsynleg
 • Háskólamenntun í geislafræði eða eðlisfræði er æskileg en skyld menntun, t.d. heilbrigðisverkfræði kemur einnig vel til greina
 • Framhaldsnám á háskólastigi er æskilegt
 • Góðir samskiptahæfileikar eru nauðsynlegir
 • Sjálfstæð vinnubrögð eru nauðsynleg
 • Góð íslensku- og/eða enskukunnátta er nauðsynleg
 • Góð tölvukunnátta er nauðsynleg
 • Þekking á geislavörnum er kostur
 • Kunnátta í norðurlandamálum er kostur
 • Þekking á gæðamálum er kostur

Geislavarnir ríkisins er 10 manna stofnun þar sem starfsandi er góður eins og niðurstöður í könnun Sameykis Stofnun ársins sýnir. Við leitum að einstaklingi sem fellur vel inn í samhentan hóp starfsmanna og vinnur vel sjálfstætt. Geislavarnir bjóða upp á möguleika til að móta eigið starf, góða starfsaðstöðu og hvetjandi starfsumhverfi með sveigjanlegum vinnutíma. Starfið býður upp á góða möguleika til starfsþróunar og þátttöku í norrænum og alþjóðlegum verkefnum. Geislavarnir vinna út frá flötu skipuriti og eru með vottað gæðakerfi samkvæmt ISO 9001:2015 staðlinum.

Um er að ræða allt að 100% starf. Stefna Geislavarna er að laun starfsmanna séu sanngjörn og samkeppnishæf en í samræmi við gildandi kjarasamningi. Vinnuvikan er áætluð 36 klst. fyrir fullt starf.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá með stuttu kynningarbréfi og afrit af prófskírteini.

Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar 2022. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Vakin er athygli á því að umsóknir gilda í 6 mánuði nema umsækjandi ákveði annað. Geislavarnir áskilja sér rétt til að ráða ekki í starfið.

Umsóknir um starfið skulu sendar Geislavörnum ríkisins á netfangið starf@gr.is eigi síðar en 10. janúar 2022.

Nánari upplýsingar um starfið veitir ráðningarteymi, starf@gr.is.

Nánari upplýsingar um stofnunina er að finna á vefnum www.gr.is.