Námskeið fyrir ábyrgðarmenn og tæknimenn: Lokaðar geislalindir

Á námskeiði fyrir tæknimenn og ábyrgðarmenn vegna lokaðra geislalinda eru efnistök eftirfarandi í stórum dráttum:  

Almennur grunnur geislavarna, líffræðileg áhrif jónandi geislunar og geislaálag starfsmanna sem vinna með geislalindir.  Alþjóðleg flokkun geislalinda og kynning á gerð og notkun geislalinda í iðnaði og rannsóknum á Íslandi.  Lagaumhverfi; skyldur og hlutverk leyfishafa, ábyrgðarmanna, tæknimanna og notenda. Eftirlit með innflutningi, notkun, geymslu og förgun geislalinda og áherslur á starfsemi Geislavarna ríkisins hverju sinni. 

Efni námskeiða fer eftir því hvaða starfsemi ábyrgðarmenn/tæknimenn tengjast og er ennfremur lagað að þátttakendum hverju sinni, enda getur verið um breiðan hóp að ræða. 

Að námskeiði loknu eiga þátttakendur að: 

  • þekkja lög og reglugerðir um geislavarnir   
  • vera meðvitaðir um skyldur sínar  
  • hafa lágmarksþekkingu á vörnum gegn jónandi geislun 
  • þekkja áherslur Geislavarna ríkisins varðandi þá starfsemi sem þeir tengjast 

  Lengd námskeiðs er um 5 klukkustundir