Geislavarnastofnanir Finnlands, Svíþjóðar, Noregs, Danmerkur og Íslands hafa sent frá sér sameiginlega yfirlýsingu varðandi geislun á almenning frá fjarskiptamöstrum á almannafæri. Niðurstaða þeirra er að ekki hafi verið færð fyrir því gild vísindaleg rök að þessi geislun, eins og hún er nú í venjulegu umhverfi fólks, hafi skaðleg heilsufarsleg áhrif.

Geislun frá fjarskiptasendum er nú hvarvetna í umhverfi okkar. Dæmigerður styrkur hennar er örlítill, langt undir einu prósenti af viðmiðunargildum Alþjóðageislavarnaráðsins fyrir ójónandi geislun (ICNIRP). Þess vegna telja norrænu geislavarnastofnanirnar ekki þörf á frekari aðgerðum að svo stöddu til að draga úr þessari geislun.

Engu að síður ber að hafa í huga að í mörgum tilvikum hefur tæknibúnaður sem sendir frá sér þessa geislun verið notaður skemur en tvo áratugi. Þess vegna er nauðsynlegt að halda áfram rannsóknum á hugsanlegum heilsufarsáhrifum geislunar frá fjarskiptasendum og stöðugt endurmat þarf að fara fram á vísindaniðurstöðum á þessu sviði. Einnig er nauðsynlegt að fylgjast með þróun í notkun þessarar geislunar og hugsanlegum heilsufarsáhrifum sem gætu fylgt henni.

Fækkun farsímamastra gæti aukið geislun á almenning

Norrænu geislavarnastofnanirnar ítreka að til þess að draga úr heildargeislun á almenning frá fjarskiptabúnaði, þarf í skipulagi bæði að taka mið af geislun frá sendimöstrum og handtækjum, t.d. farsímum.

Farsímarnir valda mun meiri geislun á almenning en möstrin. Yrði farsímamöstrum fækkað þyrftu símarnir að senda út af auknu afli til að viðhalda tengingu, með hugsanlegri aukningu geislunar á notendur þeirra í kjölfarið.

Yfirlýsing norrænu geislavarnastofnananna um farsíma frá 21. september 2004 er enn í gildi.

Nánari upplýsingar veitir:

Þorgeir Sigurðsson, fagstjóri ójónandi geislunar (thorgeir@gr.is)

Sími: 552 8200