Hér er fjallað um leysa, leysibenda og IPL-tæki, sbr. skilgreiningar í reglugerð nr. 171/2021. Til hægðarauka er orðið leysir hér notað um leysa og leysibenda.

Leysar sem notaðir eru við meðhöndlun á húð í fegrunarskyni geta valdið alvarlegum skaða á augum og húð sé fyllsta öryggis ekki gætt. Öflugir leysar eru notaðir í fegrunarskyni við t.d. háreyðingu, fjarlægingu á húðflúrum o.fl. Notkun öflugra leysa og IPL-tækja í fegrunarskyni fylgir alltaf einhver áhætta.

Kröfur til þeirra sem nota öfluga leysa eða IPL tæki í fegrunarskyni 

Notkun öflugra leysa, öflugra leysibenda og IPL-tækja í fegrunarskyni skal vera á ábyrgð læknis með viðeigandi sérmenntun, svo sem húðlæknis eða lýtalæknis. Læknirinn skal vera í starfi á þeim stað þar sem notkunin fer fram. Hann skal jafnframt koma með beinum hætti að greiningu þess sem meðhöndla á og hafa möguleika á að grípa án ónauðsynlegra tafar til viðeigandi viðbragða við óhöppum eða fylgikvillum.

Ávallt skal nota hlífðarglerugu við notkun á öflugum leysi og IPL tæki, bæði viðskiptavinur og sá sem notar leysinn. Aldrei skal horfa í leysigeisla. Öflugir leysar geta valdið alvarlegum skaða á augum og húð. Jafnvel endurvarp geislans af möttum fleti getur valdið skaða á augum.

Til þeirra sem íhuga  fara í meðhöndlun með öflugum leysi eða IPL tæki 

Sá sem íhugar að ganga undir meðhöndlun með öflugum leysi eða IPL tæki þarf að vera meðvitaður um mögulegar hættur við notkun tækjanna. Því er ráðlagt að viðskiptavinir fullvissi sig um að sá sem framkvæmir meðhöndlun með öflugum leysi sé til þess hæfur og hafi fullnægjandi þekkingu á öryggisatriðum og mögulegum hættum. Hafa skal í huga að diplómi eða viðurkenningarskjal sem einstaklingur hefur hlotið tryggir ekki hæfni starfsmanns í meðhöndlun á öflugum leysi eða IPL-tækjum.

Ef grunur liggur á um að um húðbreytingu sé að ræða á meðhöndlunarsvæði eða annars staðar þarf alltaf að fá faglegt mat húðlæknis eða annars læknis með sambærilega sérmenntun áður en meðhöndlun hefst. Aldrei ætti að fjarlægja fæðingarbletti nema þeir hafi verið skoðaðir af lækni með viðeigandi sérmenntun, svo sem húðlækni eða lýtalækni. Dæmi eru um að húðbreytingar sem erfitt er að greina frá alvarlegum sjúkdómum séu meðhöndlaðar í fegrunarskyni af aðilum sem ekki hafa til þess viðeigandi þekkingu og þjálfun.

Hætta á skaðsemi á augum og húð 

Algengasti skaðinn af völdum öflugra leysa er húðbruni sem getur tekið langan tíma að læknast. Húðbruni getur leitt til sýkingar í húð og örmyndunar.

Augað eru það líffæri sem er viðkvæmast fyrir leysum og IPL-tækjum. Leysigeislun getur skaðað sjónhimnuna sem getur leitt til sjónmissis. Jafnvel endurvarp leysis af möttu yfirborði getur valdið skaða ef leysirinn er í aflmesta flokknum, flokki 4.

Hlekkir á tengt efni: 

Fræðsluefni um áhættur við notkun öflugra leysa, öflugra leysibenda og IPL-tækja.  

Fræðsluefni um flokkun leysa og leysibenda á íslensku.  

Umsóknareyðublað um notkun öflugs leysis, leysibendis eða IPL-tækis, ásamt tilkynningu á innflutningi. 

Reglugerð um innflutning og notkun leysa, leysibenda og IPL-tækja. 

Ýmsar fróðlegar upplýsingar um leysa og öryggisatriði við notkun þeirra er að finna á http://www.lasersafetyfacts.com/ 

Upplýsingar um flokkun leysa og mögulega skaðsemi: http://www.lasersafetyfacts.com/laserclasses.html 

Ýmsar fróðlegar upplýsingar um ábyrga og örugga notkun leysibenda er að finna á http://www.laserpointersafety.com/