Gammageislun

Vöktun er hluti viðbúnaðar gegn geislavá á Íslandi. Starfræktar eru 4 stöðvar sem viðstöðulaust mæla gammageislun í umhverfi sínu. Geislunin er náttúruleg bakgrunnsgeislun. Hún er breytileg bæði eftir stað og tíma, t.d. getur úrkoma skolað geislavirkum efnum úr lofthjúpi til jarðar. Íslenskt berg er mjög rýrt af geislavirkum efnum, það er þó mismunandi eftir svæðum hversu lítill styrkurinn er. Stöðvarnar myndu sýna aukningu ef markverður mökkur geislavirkra efna bærist til Íslands frá kjarnorkuslysi erlendis.

Þessar mælingar eru samstarfsverkefni Geislavarna ríkisins og Veðurstofu Íslands. Geislamælar hafa verið settir upp á 4 sjálfvirkum mælistöðvum Veðurstofunnar í Reykjavík, í Bolungarvík, á Raufarhöfn og á Höfn í Hornafirði. Línurit yfir styrk geislunarinnar má finna á vef Veðurstofu Íslands hér, auk þess sem gögnin eru gerð aðgengileg erlendum samstarfsaðilum (sjá sjálfvirkt Evrópukort (Eurdep) neðar á síðunni).

29. ágúst 2019: Mælistöðin í Reykjavík hefur um skeið sýnt nokkuð hækkuð gildi. Þetta er til skoðunar hjá stofnuninni en ekkert bendir til þess að umhverfisgeislun sé í raun meiri en venjulegt er; líklegt er að jarðvegsframkvæmdir í næsta nágrenni mælisins hafi þar áhrif. Skammt frá mælinum í Reykjavík er annar mælibúnaður, mun nákvæmari, sem myndi ekki aðeins sýna hvaða kjarntegundir væru á ferðinni, heldur myndu óvenjuleg mæligildi þar virkja alþjóðlegt eftirlitskerfi til að rekja uppruna viðkomandi geislunar. Ekkert óvenjulegt hefur mælst með þeim búnaði.

21. júlí 2020: Unnið er að uppsetningu nýs mælis í Reykjavík. Mælirinn í Bolungarvík hefur verið tekinn niður vegna reglulegs viðhalds og verður settur upp aftur að því loknu.

EURDEP kerfið (European Radiological Data Exchange Platform) veitir aðgang að gögnum frá gammamælistöðvum víðsvegar um Evrópu og eru þau sett fram á einfaldan og myndrænan hátt á korti. Kortið er gagnvirkt þannig að með aðdrætti má auka upplausn. Ef smellt er á mælistöð birtast nánari gögn fyrir þann stað.

Gögnin í kerfinu hafa sameiginlegt snið og eru því samanburðarhæf milli svæða.

Það er Veðurstofa Íslands sem annast miðlun gagnanna frá Íslandi til EURDEP kerfisins.

Þróun og viðhald EURDEP kerfisins er í umsjá Sameiginlegrar rannsóknamiðstöðvar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (Joint Research Centre of the European Commission, JRC).