Lög og reglugerðir

Markmið með lögum nr. 44/2002 um geislavarnir var aðlögun íslenskrar löggjafar á sviði geislavarna og framkvæmdar hennar að tilskipunum Evrópusambandsins á sviði geislavarna og framkvæmdar þeirra í aðildarríkjum sambandsins. Aukin áhersla er lögð á ójónandi geislun, viðbúnað, vöktun og læknisfræðilega geislun.

Lög nr. 28/2008 um breytingar á lögum nr. 44/2002 tóku gildi 1. janúar 2009. Markmið laga nr. 28/2008 er einkum að einfalda framkvæmd eftirlits stofnunarinnar og draga úr reglubundnu tæknilegu eftirliti en auka áherslu á ábyrgð notenda, virk gæðakerfi og mat á geislaálagi sjúklinga. Einnig er aukin áhersla á mælifræði og viðbúnað.

Lög nr. 82/2010 um breytingar á lögum nr. 44/2002 tóku gildi 1. janúar 2011. Með breytingunum verður einstaklingum yngri en 18 ára óheimil notkun af sólarlömpum í öðrum tilgangi en læknisfræðilegum, á stöðum sem starfsleyfi hafa samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Lög nr. 121/2013 um breytingu á lögum nr. 44/2002 um geislavarnir tóku gildi 1. janúar 2014. Með breytingunum er samræmi við alþjóðlegar öryggiskröfur og nýlega löggjöf Evrópusambandsins (2013/59/Euratom) aukið. Aðrar breytingar, svo sem þrepaskipt nálgun í eftirliti og aukin ábyrgð leyfishafa og notenda endurspegla enn aukna áherslu á geislavarnir við læknisfræðilega geislun enda vegur hún mjög þungt í geislaálagi Íslendinga.

Hér má finna lög og reglugerðir sem varða Geislavarnir ríkisins. Það skal þó tekið fram að prentuð útgáfa þessa efnis gildir alltaf fram yfir vefsíðurnar komi ósamræmi í ljós.

Lög um geislavarnir

 • 44/2002 Lög um geislavarnir
 • 28/2008 Um breytingar á lögum um geislavarnir
 • 82/2010 Um breytingar á lögum um geislavarnir
 • 121/2013 Um breytingar á lögum um geislavarnir

Reglugerðir sem varða hámörk geislunar

 • 1290/2015 Reglugerð um hámörk geislunar starfsmanna og almennings vegna starfsemi þar sem notuð er geislun

Reglugerðir sem varða geislatæki

 • 1299/2015 Reglugerð um geislavarnir vegna notkunar geislatækja sem gefa frá sér jónandi geislun.

Reglugerðir sem varða geislavirk efni

 • 1298/2015 Reglugerð um geislavarnir við notkun lokaðra geislalinda
 • 809/2003 Reglugerð um geislavarnir við notkun opinna geislalinda
 • 920/2003 Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 809/2003 um geislavarnir við notkun opinna geislalinda

Reglugerðir sem varða leysitæki, sólarlampa

 • 810/2003 Reglugerð um sólarlampa
 • 1079/2017 Um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1339/2015, um innflutning og notkun leysa, leysibenda og IPL-tækja
 • 171/2021 Reglugerð um innflutning og notkun leysa, leysibenda og IPL-tækja

Viðmið

Athugið að Geislavarnir ríkisins gefa út leiðbeiningar varðandi nánari útfærslu á reglugerðum.