Í  töflunni hér fyrir neðan er hægt að sjá landsviðmið fyrir geislaskammta sem sett hafa verið á Norðurlöndunum og meðalgeislaskammta í tölvusneiðmyndatækjum á Íslandi (ártal innan sviga).  Meðalgeislaskammtur á að jafnaði að vera lægri en landsviðmið.  Landsviðmið fyrir tölvusneiðmyndarannsóknir á Íslandi eru í vinnslu.

Landsviðmið á Norðurlöndum   CTDI
[mGy]
DLP [mGycm] Geislaálag [mSv]
Danmörk (2015)   17 700 11,9*
Noregur (2014)   18 800 12,0
Svíþjóð (2015)   11 627 9,4
Finnland (2013)   12 560 8,4
         
Meðalgeislaskammtur í TS (ár)        
Ísland, tæki A (2015)   18,1 950,2 14,3
Ísland, tæki B (2016)    – 833,4 12,5**
Ísland, tæki C (2016)    14,7  403,8  6,1
Ísland, tæki D (2015)   16,8 736,3 11,0
Ísland, tæki E (2019)   352 5,3
Ísland, tæki H*** (2017)   14,9 816 12,3
Ísland, tæki I (2017)   392,4 5,9
Ísland, tæki N (2018)   600,6 9,0
Ísland, tæki O (2018)   410 6,2
Danmörk (2014)   14 552 8,3
Noregur (2009)   13 635 9,5

* Danir nota annan umbreytistuðul (úr Appendix MSCT Dosimetry, guidelines on radiation dose to the patient. EU Sixth Framework Program of the European Commission, 2002-2006)
** Gildið er fyrir tveggja fasa rannsókn af kvið
*** Hæð og þyngd ekki þekkt

Landsviðmið er tala sem er ákveðin út frá gögnum um geislaskammta frá mörgum notendum og stærð hennar er valin þannig að venjuleg rannsókn af meðalstórum sjúklingi á að gefa geislaskammt sem er undir landsviðmiði.  Þetta er því fyrst og fremst verkfæri til bestunar rannsókna á hverjum og einum stað.

Geislaskammtar fyrir tölvusneiðmyndarannsóknir eru gefnir upp í CTDI og DLP, en út frá þeim tölum má áætla geislaálag með umbreytistuðli.   Slíkir útreikningar gefa þó aðeins vísbendingu um geislaálag rannsókna en aldrei nákvæma tölu fyrir einstaka rannsókn.  Í töflunni er notaður umbreytistuðull úr ritinu RP-154   European Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures and annexes