Umsókn vegna vísindarannsóknar eða skimunar þar sem notuð er jónandi geislun

Eftirfarandi upplýsingar þurfa að fylgja umsókn:

 1. Rannsóknarlýsing, þar sem tilgangi og framkvæmd er lýst.
 2. Mat á geislaálagi vegna framkvæmdar rannsóknarinnar, fjöldi þátttakenda ofl.
 3. Eintak af upplýstu samþykki þátttakenda (Stofnunin mun aðstoða við orðalag vegna áhættu við þátttöku í rannsókninni.)
 4. Afrit af leyfi viðkomandi siðanefndar (Þarf ekki að liggja fyrir, en verður þá gert að skilyrði fyrir leyfi.)

Upplýsingar um mat á geislaálagi þátttakenda og upplýst samþykki þátttakenda má finna hér.

Framgangur afgreiðslu: Eftir að umsókn berst með nauðsynlegum gögnum þannig að stofnunin getur lagt mat á geislaálag þátttakenda, er metið hvort upplýsingar og orðalag í upplýstu samþykki sé í samræmi við þetta mat. Mat á áhættu og gagnsemi rannsóknarinnar er miðað við leiðbeiningar ICRP (Publication 62, Radiological Protection in Biomedical Research).

Stofnunin mun í framhaldinu leita álits landlæknis á því hvort leyfi skuli eða skuli ekki veitt og með hvaða skilyrðum þar sem það á við.

 • Upplýsingar um umsækjanda og ábyrgðarmann rannsóknar

 • Upplýsingar um rannsókn

 • Tækjabúnaður eða geislavirk efni sem notað verður við rannsókn/skimun

 • Annað

 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.